Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

6. ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης Μαρτίου 2014 της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου.


Όταν μου πειράξουν την πατρίδα μου ή την θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω κι ο,τι θέλουν ας μου κάμουν!... Λόγια βγαλμένα από την ίδια την καρδιά του Έλληνα, όπως τα ζωγράφισε στα απομνημονεύματά του, ο αγωνιστής της εθνικής και της πολιτικής ανεξαρτησίας μας, Γιάννης Μακρυγιάννης.

Επαρκής κι αναγκαία συνθήκη για την εθνική μας επιβίωση, την ελευθερία και την θωράκιση της ανεξαρτησίας μας, είναι η κατάκτηση της εθνικής αυτογνωσίας και της εθνικής αυτοσυνειδησίας.