Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΖΩΟΝ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΘΕΟΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ του Τίτου Χριστοδούλου

Γράφει ο Τίτος Χριστοδούλου:
Τί είναι θεός; Τί μη θεός; Καί τί τ' ανάμεσό τους; Είναι ο θεός, στον Αριστοτέλη,' ζώον αΐδιον άριστον', 'των φαινομένων θειότατον', 'έν και λόγω και αριθμώ, το πρώτον κινούν ακίνητον', 'αρίστη ουσία', 'έτι θαυμασιώτερον', 'η του όλου φύσις, το αγαθόν και το άριστον'; Ή, είναι, αντίθετα, ο θεός 'η πάτριος δόξα', 'λείψανα περισεσωσμένα', 'μυθικώςπροσηγμένα προς την πειθώ των πολλών και προς την εις τους νόμους και το συμφέρον χρήσιν', 'ανθρωποειδείς και των άλλων ζώων ομοίους', Λ, 1047a35-8, 1074b 4-7;

'Και τον θεόν ζώον φαμέν αΐδιον άριστον'' (Met. Λ 1072b 29).