Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

69. ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη


Γράφει ο Φαήλος Μ. Κρανιδιώτης:

Οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν και έκτακτα μέτρα. Αυτά όμως που απαιτούνται δεν είναι μόνο τα επώδυνα και σκληρά. Υπάρχουν και έκτακτα μέτρα που πρέπει να τα πάρεις για να προστατεύσεις την κοινωνική συνοχή και τους οικονομικά ασθενέστερους, εκ των οποίων πολλοί είναι σήμερα κάτω κι από τα όρια της ίδιας της επιβίωσης. Υπάρχουν μέτρα που πρέπει να πάρεις για να διαφυλάξεις την αξιοπρέπεια της σημαντικότερης πρώτης «ύλης» της Πατρίδας: τους ανθρώπους.