Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

41. Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ του Τίτου Χριστοδούλου

«Το χρέος είναι ένα πανίσχυρο όπλο. Διασφαλίζει πρόσβαση στις πρώτες ύλες και την υποδομή των πτωχότερων λαών στις φθηνότερες δυνατές τιμές» - Susan George


Προσθήκη λεζάντας

του Τίτου Χριστοδούλου

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Διεθνής Τράπεζα συστάθηκαν τον Ιούλιο του 1944 σαν μέρος της Συνδιάσκεψης του Bretton Woods. Σκοπός τους ήταν η κανονιστική ρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας και η διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, με την αποφυγή, κυριώτερα, επιστροφής στις προστατευτικές πολιτικές που είχαν ακολουθήσει και επέτειναν την Μεγάλη Ύφεση του 1929. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΝΤ θα επέβλεπε τις σταθερές ισοτιμίες και την μετατρεψιμότητα του συναλλάγματος και θα ενεργούσε σαν δανειστής υστάτης προσφυγής. Η Διεθνής Τράπεζα θα ήταν κυριώτατα ένα πιστωτικό ίδρυμα.  Και οι δύο οργανισμοί, που μετά από πιεστική Αμερικανική απαίτηση εδράστηκαν στις ΗΠΑ, οργανώθηκαν έτσι ώστε να διασφαλίζουν την Αμερικανική μεταπολεμική κυριαρχία και μπορούν να θεωρηθούν ως ένας από τους μηχανισμούς με τους οποίους ο Αμερικανικός ιμπεριαλισμός κινήθηκε να καταλάβει το κενό που άφησε η κατάρρευση των ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης μετά το 1950 έστρεψε την προσοχή των δύο ιδρυμάτων στον Νότο, στις πτωχότερες χώρες του Τρίτου Κόσμου.