Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ του Τίτου Χριστοδούλου


(...) Αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι ο θεσμικός διακανονισμός των πολιτικών ανταγωνισμών και ο «οριζόντιος (αλληλο)έλεγχος» των πολιτικών θεσμών και λιγότερο οι «κάθετες» σχέσεις και διαδικασίες επαρκούς αντιπροσώπευσης και συμμετοχής ή ελέγχου και λογοδοσίας των αντιπροσώπων από τους αντιπροσωπευομένους («κάθετος έλεγχος»)..

Κοντολογίς, ενώ είναι δυνατόν να επιτευχθεί δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία στους θεσμούς της «υψηλής πολιτικής» του κράτους, μπορούν, την ίδια ώρα, να υφίστανται συνθήκες βαθιάς αδικίας στην «βαθεία πολιτική» της κοινωνίας, δηλ. τις σχέσεις ανάμεσα σε πλούσιους και πτωχούς, δυνατούς και αδυνάμους. Και τούτο όταν, σε περιόδους βαθειάς οικονομικής κρίσης, όπως σήμερα, και στον τόπο μας, γίνονται πιο εμφατικά τα σημάδια της διευρυνόμενης κοινωνικής διαστρωμάτωσης με συνοδό την αίσθηση της εντεινόμενης αποδυνάμωσης των αδυνάμων στρωμάτων στην αποτελεσματική συμμετοχή και επιρροή στις αποφάσεις που καταλυτικά επηρεάζουν την ζωή τους. 
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Ένα ιστολόγιο προβληματισμού και διαλόγου...!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...