Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

"ΟΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ!" του Τίτου Χριστοδούλου

του Τίτου Χριστοδούλου


To «ον» πολλαχώς λέγεται, το «εν» πολλαχώς λέγεται. Ο Αριστοτέλης αποδίδει μεγάλη σημασία (ή.. πολλές σημασίες!) στην πολλαπλότητα και το πολυσχιδές των τρόπων και σημασιών πολλών κεντρικών εννοιών στην φιλοσοφία και την επιστήμη. Αυτό που οι αριστοτελιστές, στις χιλιετηρίδες, γνωρίζουν ως «ομωνυμία». Το πολλαχώς λέγεσθαι βασικών και πολύχρηστων όρων, που καλούν για προσεκτική διασάφηση και διάκριση των σημασιών: ο,τι απετέλεσε για τον γράφοντα την κύρια προσέγγισή του και στο πολιτικό λόγο κι επιχείρημα: «οι σημασίες να έχουν σημασία».