Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... του Αθανασίου Μιχαλόπουλου

Γράφει ο Αθανάσιος Μιχαλόπουλος

Ο μυστικισμός και ο ορθολογισμός αποτελούν δύο αντίθετους τρόπους αντίληψης και θεώρησης του κόσμου. Ο μυστικισμός στηρίζεται στην μυστική εμπειρία και την ενόραση, ενώ ο ορθολογισμός στηρίζεται στη λογική σκέψη σε συνάρτηση με την εμπειρία των αισθήσεων.

Ο μυστικισμός που συνδέεται με τους πολιτισμούς της ανατολής θέτει σε αμφισβήτηση την ύπαρξη του ορατού κόσμου καθιστώντας τον απατηλό φαινόμενο κομίζοντας έναν μη επιστημονικό τρόπο αντίληψης για τον κόσμο. Έτσι εξηγείται στην Ανατολή και η υιοθέτηση μεταφυσικών θρησκειών που μαζοποιούν την ατομικότητα και ακυρώνουν οποιαδήποτε δημοκρατική οργάνωση των κοινωνιών.