Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ του Τίτου Χριστοδούλου


(...) Αποτελεσματική διακυβέρνηση είναι ο θεσμικός διακανονισμός των πολιτικών ανταγωνισμών και ο «οριζόντιος (αλληλο)έλεγχος» των πολιτικών θεσμών και λιγότερο οι «κάθετες» σχέσεις και διαδικασίες επαρκούς αντιπροσώπευσης και συμμετοχής ή ελέγχου και λογοδοσίας των αντιπροσώπων από τους αντιπροσωπευομένους («κάθετος έλεγχος»)..