Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΡΑΓΩΔΙΑ (1) του Τίτου Χριστοδούλου

του Τίτου Χριστοδούλου

Αρχή της εξήγησης είναι ο ορισμός, μας έμαθαν ο Σωκράτης κι ο Αριστοτέλης. Τί είναι η πολιτική, λοιπόν; Πολιτική είναι η τέχνη της συμβίωσης, παρά τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. 

Βεβαίως, οι ορισμοί της πολιτικής είναι πολλοί, και διαφέρουν κι αυτοί μεταξύ τους. Είναι πάνω στην διαφορά που κτίζουν την συμβολή τους οι θεωρητικοί της πολιτικής. 

Συχνά η διαφορά αυτή παίρνει τον χαρακτήρα της υπογράμμισης αυτής ή της άλλης έννοιας ως της κεντρικής έννοιας που οργανώνει την πολιτική θεωρία γύρω της. Θεωρίες που επιδιώκουν να κερδίσουν σε επιστημική βεβαιότητα και 'αλήθεια' παραγράφοντας ή αγνοώντας πόσο συνηρτημένες και σχετικές με την ιστορία και την εξέλιξή της ή συγκεκριμένους πολιτισμικούς και κοινωνικούς περίγυρους είναι. Πόσο απλοποιητικές και σχηματικές γίνονται, ειδικά στην προσπάθεια να επιβληθούν σαν 'έξω-ιστορικές', άχρονες αλήθειες.