Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

7. ΕΞΟΥΣΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ της Νατάσας Γεωργανάκη.

Η κοινωνία του αύριο που όλοι μας φιλοδοξούμε να χτίσουμε χρήζει ενάρετων ηγετών σε όλο το φάσμα των εξουσιών! Πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είμαστε εν δυνάμει πολιτικοί!... Επομένως μια ματιά στα αρχαία κείμενα επιβάλλεται, με όρους σημερινούς κι εύκολα κατανοητούς!...Δεν υποστηρίζω σε καμιά περίπτωση ότι θα υποκαταστήσω τους αρχαίους σοφούς!... Εκείνο που απλά υπόσχομαι είναι να προσπαθήσω μέσα από την σειρά ΓΡΑΜΜΑ Σ΄ ΕΝΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ να αποτυπώσω στο χαρτί αυτά που εγώ κατάλαβα!... Ελπίζω να τα βρείτε χρήσιμα!... 

Αναφέραμε ήδη σε προηγούμενη συζήτηση μας, αγαπημένε μου πολιτικέ, ότι η εξουσία είναι φυσικά μία και ασκείται από αρχαιοτάτων χρόνων από ένα και μόνο ένα άτομο, τον ηγέτη, που ορίζεται σαν εκείνος που έχει την δύναμη και την θέληση, να διαχειριστεί την τύχη ενός λαού, προς την κατεύθυνση πάντα της εξασφάλισης της ασφάλειας και της τροφής. Όταν οι σχέσεις των ανθρώπων έγιναν περίπλοκες και δαιδαλώδης ή όταν τα συμφέροντα έπαψαν να είναι μιας και μόνης κάστας, η εξουσία διασπάστηκε σε πολλές μικρότερες, προκειμένου είτε να ασκούν τα καθήκοντά τους καλύτερα οι άνθρωποι που ανέλαβαν ή η εξουσία να μοιραστεί μεταξύ δύο, τριών ή και περισσότερων ισοδύναμων κέντρων.

Ο κατακερματισμός της εξουσίας δημιούργησε τότε το υδροκέφαλο τέρας που ονομάστηκε κράτος και πήρε την θέση του ενός και μοναδικού ηγέτη. Μια τέτοια όμως τέλεια απρόσωπη μηχανιστική μορφή έπρεπε για να έχει αποτελεσματική λειτουργία να προγραμματιστεί με νόμους και κανόνες. Ανθρώπινη κατασκευή το κράτος κι άνθρωποι ανέλαβαν φυσικά να την προγραμματίσουν. Χώρισαν την εξουσία σε τομείς και έβαλαν τους πρώτους κανόνες σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών που θα τις εξασκούσαν...