Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

31. MINIMA MORALIA ET PARVA NATURALIA: Ω συ Μυία και Τέρατα... του Τίτου Χριστοδούλου

του Τίτου Χριστοδούλου

 • «’Εστι η μυία το σμικρότατον των ορνέων»[i]
 • Ο τόπος μας είναι μικρός. Και «ολιγάνθρωπος». Μικροί και ολίγοι.
 • Κι όλο πιο μικροί. Κι όλο πιο «λίγοι». Όλη η γη και οι ολίγοι.
 • Γη λήγων των ολίγων.
 • Γιατί ψηφίζουμε κοντούς ηγέτες; Για να φαίνεται μεγαλύτερη η Κύπρος που μας αφήνουν.
 • The incredible shrinking Cypriots.
 • The incredible shrinking Cyprus.
 • Είπατε «τελεία»; Μάλλον μυιγόχεσμα, στον χάρτη.
 • Κι όμως αλί στον κόσμον όλο όταν βρεθεί να έχει η μυίγα κώλο.
 • «Άξιον εστί το σκατό των παιδιών με την μυίγα πάνω».[ii]
 • Μυιγόχεσμα. Μουγιαστήκατε μυιγιάγγιχτοι;
 • Κύπρος. Τε κέρο μούγια. Με την μυίγα πάνω.
 • Κι ο αμυιγής πληθυσμός της. Αμυιγείς μυιγάδες.
 • Μυίγαρις τίποτε άλλο πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;
 • Ethnically cleansed. Εθνοκαθάρσιον.
 • «Φησίν δε ο μύθος ότι και άνθρωπον τινά Μυίαν το αρχαίον γενέσθαι».[iii]
 • Κι ο αμυιγής αρχιμυιγάς. Lord of the Flies.
 • Fly free zone. Ούτε μυίγα.
 • Νec musca sola… Ούτε μυίγα μονάχη.[iv]
 • Μιάσματα και μυιάσματα.
 • Μι άσματα κι μι θουρίους θα την κόψουμε την πατρίδα…
 • Κι ούτε μυίγα στο σπαθί μας. Και ΧΑΑΑΑΚ!
 • Κίνδυνος σοβεί, μυιοσόβη.
 • Σήμερα η Μυία, αύριο η άλλη.
 • Σήμερα Ύμια αύριο η άλλη. Κι η παράλλη. Και τα παράλια.
 • Α μικροί, α μιάλοι, άμυαλοι!
 • Και εις άλλα μ’υιγία.
 • Ciprigna folla amor… Μικρή Κυπρούλα, τρελλή αγάπη.
 • Mαγιάτικη μυιγιάτικη.
 • «Δήγμα μυίας έρωτος  εστί σημείον και φιλανθρωπίας· ως γαρ του κάλλους απολαύει και απανθίζεται».
 • Oh μυία patria, oh μυία cara…
 • Πετάς πετιέσαι, βομβίζεις και βομβίζεσαι… Ω, βόμβυξ.
 • Δώσε μου για, δώσε μούγια…
 • Μη «yes», μη «yes», ρε μυίγες.
 • Κι οι έχοντες την μούγια ας μουγιάζονται, ώ μυιγέτες μας.
 • Mυίγα με  τσίμπησε; Μυίγα τζιαι τζιαι.
 • «Ωκεία, ουδέ τανυπτερύγου μυία ούτως α μετάστασις». Και τούτο Σιμωνίδου του Κείου. Του «ω ξειν αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις. Τοις κείνων ρήμασιν».
 • Ωκεία η μετάστασις. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Ταχύτης μυίας. Με την μυία.
 • Σήμερα εδώ πάνω, αύριο εκεί κάτω. Ούτω έδειξεν ο δείκτης. Και ΧΑΑΑΑΚ!
 • Κάποιοι τα ακούμπησαν, μυιγιάγγιχτοι.
 • Τοις κείνων χρήμασιν.
 • «Αργός η μυία και άνετος ούσα, τα υπό των άλλων πονούμενα καρπούται και πλήρης αυτήι πανταχού η τράπεζα».[v]
 • Τοις κείνων χρήμασιν η μυίγα. «Χωρίς να εργάζεται και με όλη της  την άνεση, καρπώνεται όσα βγάζουν με κόπο οι άλλοι και γεμάτη είναι πάντα η τράπεζά της».
 • Ο κερδώος Ερμής, έρμοι εσείς ερμυίες.
 • Les Mouches. Οι Μυίγες, του Σάρτρ. Οι Εριμυίες ερημίες του.
 • «Ήξει πολύπους και πολύχειρ α δεινοίς κρυπτομένα λόχοις Ερινύς»[vi]
 • Τείνετε αρνοί μίσθαρνοι τους les Mouches σας. Και ΧΑΑΑΚ!
 • «Αποτμηθείσα την κεφαλήν μυία επί πολύ ζηι το σώματι και έμπνους εστίν».[vii]
 • Ο τιμωρός, Ζευς ο Απόμυιος[viii]. Lord of the Flies.
 • Ησαϊου του Προφήτου, και με λυμένο το ζωνάρi.
 • Ζωνάρι, αλλ΄ ού διζωνάρι:
 • «Και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις συριοί Κύριος Μυίας (Ησαΐας κεφ. ζ).
 • Ούτε μυίγα στο σπαθί Του.
 • Με την ξουράφα Του ο Dominus, με το muscarium, την μυιοσόβη του, ο Domitianus.
 • Κι ημείς οι μυίες στα μυο-Χαυτεία.
 • Muscarie, τί ψυχή θα παραδώσεις;
 • «Μυίαι θανατούσαι σαπριούσιν σκευασίαν ελαίου ηδύσματος».[ix]
 • Και όχι δεν θα την βγάλουμε λάδι. Το σαπίσαμε, σαπρόν και μυιαρόν.
 • Ό μοιος, η μυία, το μείον.
 • Όποιος την μυία πολύ κοιτά στο τέλος της ο μυιάζει.
 • Έστω σαν μυίγες. Αλλά με μπόι oh boy.
 • «Γίγνονται και μέγισται τινες μυίες ας στρατιώτιδας οι πολλοί καλούσιν».[x]
 • Μυίγαρις έχω τίποτε άλλο στην ψυχή, μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα (ελευθέριον);
 • Μυία λάλος και στωμύλος και ωδική.
 • «Έμπροσθεν η μυία τα κέντρα.»[xi]
 • Μυιγάκια, muscula με μούσκουλα.
 • Μιτσί μιτσί αλλά ροτσί. «Ούτω ισχυρά η μυΐα έστιν, ωσθ΄ οπόταν δάκνηι και ελέφαντα λυπεί».
 • «Δεινόν γε την μυΐαν αλκίμω σθένει πηδάν επ’ ανθρώπων σώματα, ως πλησθήι φόνου»[xii]
 • «Την ανδρείαν και την αλκήν αυτής (της μυίας) ουχ ημάς λέγειν αλλ’ ος μεγαλοφωνότατος των ποιητών Όμηρος».
 • Κι όχι ρε σκατόμυιγες, βουτυρόμυιγες. Butterflies.
 • «Hekinah negul, Hekinah Negul! Μικρές φωνούλες θριαμβεύουσας απειλής. Κι ένιωσε γελοία σκοινάκια να τον κρατούν στο έδαφος. Στο κορμί του μυρμηγκιά σαν μικρά μυιγάκια είδε τους Λιλλιπούτιους».[xiii]

There was a Young Lady of Troy
Whom several large flies did annoy.
Some she killed with a thump
Some she drowned at the pump
And some she took with her to Troy[xiv].
 • Κι ας μας Τρώει, ώ Τρώες.

[i]
[ii]  Ελύτης: Το Άξιον Εστί.
iii]
 iv] Όταν ρωτήθηκε ο υπασπιστής του αυτοκράτορα Δομιτιανού του μυιγοχάφτη αν ο αυτοκράτορας ήταν μέσα μονάχος.
[v]
[vi] Σοφοκλέους, Ηλέκτρα
 [vii]
 [viii]
[ix] Εκκλησιαστής, 1:1: «μίγες που πεθαίνουν σαπίζουν το γλυκύ το παρασκεύασμα του ελαίου».
[x]
[xi]
[xii] Ευριπίδης; «Είναι φοβερόν πόση ανδρεία και δλύναμη έχει η μυίγα ώστε πηδά από σώμα σε σώμα των ανθρώπων για να χορτάσει φονικό».
[xiii] Jonathan Swift: Τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ.
[xiv] Edward Lear, Nonsense Verse.

 Τίτος Χριστοδούλου
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Ένα ιστολόγιο προβληματισμού και διαλόγου...!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...